ZHI XU, Sanlitun, Beijing

“置叙”展览现场-北京三里屯那里花园, 2021/Zhi Xu, exhibition view, Nali patio, Sanlitun, Beijing, 2021

“置叙”展览现场-北京三里屯那里花园, 2021/Zhi Xu, exhibition view, Nali patio, Sanlitun, Beijing, 2021

紫药水 2.0 / Gentian Violet 2.0,布面丙烯综合技法/Mixed techniques, Acrylic on canvas,250x200cm, 2021